Velkommen til Skolt Eiendom!

Skolt Eiendom AS eier, forvalter og utvikler eiendommer i Moss og Sarpsborg.

Vi er en betydelig aktør innenfor eiendomsutvikling og besitter store næringstomter ferdig regulert til bebyggelse, til sammen ca. 250.000 m² bebyggbart areal. Områdene igger i Moss og Sarpsborg, primært ved E6. Les mer om våre utviklingsområder under menyen Tomter og prosjekter