Bjørnstad entreprenørpark, Sarpsborg

43 mål til næringsbebyggelse nær E6

Nær E6 i Sarpsborg har vi totalt 43.000 kvadratmeter tomter, regulert til næringsbebyggelse. Cirka halvparten av området er bebygd. Vi ønsker å utvikle et sentralt og attraktivt beliggende næringsområde for entreprenørvirksomheter.  

Kontakt oss om dette ›

 

Fakta om Bjørnstad entreprenørpark

God infrastruktur, nærhet til E6 og rask forbindelse til både Oslo og kontinentet gjør Bjørnstad entreprenørpark i Sarpsborg til et attraktivt og sentralt næringsområde. I Bjørnstad næringspark ønsker vi å utvikle et attraktivt næringsområde for entreprenørvirksomheter.

Eksisterende leietakere på tomten er blant annet Bulder AS, Park & Anlegg AS, Rørcompaniet AS og Unicon AS. På nabotomtene, og i umiddelbar nærhet til næringsparken, finner vi virksomheter som Brødrene Dahl, Assemblin, Heidenreich og Betongbygg.  

Det ca. 43 mål store området ligger tett inntil E6, mellom Sykehuset Østfold og det etablerte næringsområdet på Grålum, hvor det de siste årene er etablert et kompetansetungt næringslivsmiljø med virksomheter innenfor blant annet finans, juss, IT og forsikring. I samme området ligger også Inspiria science center og Quality Hotel Sarpsborg. 
  

Kontakt oss om dette ›


Last ned plankart

Last ned planbeskrivelse

Last ned reguleringsbestemmelser

Vær obs på at de offentlige plan- og reguleringsdokumentene benytter betegnelsen Vister næringspark om dette området.  

 

Tilgjengelige tomter

 
Tomtene i Bjørnstad entreprenørpark er på totalt ca. 43 mål, hvorav cirka halvparten er bebygd.

Området åpner for fleksible arealløsninger. Ved spesielle arealbehov kan tiltak som f.eks. reguleringsendring eller sammenføyning vurderes.

Som en betydelig eiendomsutvikler, vil Skolt Eiendom kunne tilby rette leietakere ferdig oppført næringsbygg tilpasset virksomhetens behov. Ta kontakt for å nærmere informasjon om mulighetene.
 

 

Fakta om Sarpsborgdistriktet


Norges sjette største tettsted

Tall og fakta

Antall innbyggere: 55.840 (pr. okt. 2018).
​Areal: 427,08 kvadratkilometer
Hovednæring: Tjenesteyting

Hvorfor Sarpsborg?
Stort nedslagsfelt av arbeidskraft
Store næringsarealer rett ved E6
35 minutter fra riksgrensen
50 minutter fra Oslo
Kompetent arbeidskraft
Attraktivt bosted
Jernbane
Borg havn (den største havnen, i volum, mellom Oslo og Uddevalla)

Med nærmere 55 000 innbyggere er Sarpsborg en av Norges ti største byer. Sarpsborg er en del av regionen Nedre Glomma, hvor Fredrikstad/Sarpsborg har vokst sammen til Norges sjette største tettsted.

I dag er Sarpsborg en moderne bykommune. Arbeidsmarkedet er dominert av handel- og tjenesteyting, industri og sekundærnæring og helse- og sosialtjenester. Kommunens største arbeidsplasser er Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Borregaard.

Stort nærmarked
I Sarpsborg har næringslivet tilgang til et raskt voksende nærmarked med 125.000 mennesker i byområdet og hele Østfold innenfor en reiseavstand på under en time. Sarpsborg har en stabil og kompetent arbeidsstyrke med erfaring og kompetanse særlig innen offentlig og privat tjenesteyting, handel, industri og teknologi. Det gir tilgang til både markeder, partnere og gode vekstvilkår for de som velger å etablere seg i kommunen.

Sentral beliggenhet
Beliggenheten gjør Sarpsborg til det kanskje mest sentrale stedet å drive eller etablere næringsvirksomhet i hele østlandsområdet. Enten en henvender seg til Osloregionen eller jobber ut mot kontinentet, gir nærheten til E6 det beste utgangspunktet for rask og effektiv forflytting.

Om Skolt

Eiendomsvirksomheten i Skolt startet med oppkjøpet av tomten på Solgaard Skog 11 i 1983.

Skolt har i løpet av de siste årene bygget opp en stor tomtebank, som gir utviklingsmuligheter for mange år framover. Den vesentligste delen av porteføljen ligger i Moss og Sarpsborg. Tomtene befinner seg i ulike stadier, fra uregulerte til regulerte og byggeklare tomter. 

Skolt Eiendom AS

Morgan Pettersen
Markeds- og utviklingssjef
90 93 43 33