Gamle kongevei 101, Sarpsborg

 

I 1. etasje i Gamle kongevei på Grålum i Sarpsborg har vi sentralt beliggende kontorlokaler til fremleie for leietaker, da denne ikke lenger har behov lokalene. Lokalene kan tas i bruk umiddelbart, men har behov for noe oppussing. Med et malingsstrøk, får man billige, solide kontorer med ventilasjon og kjøling.

OM LOKALENE
Lokalene, som ligger i 1. etasje, består av 12 cellekontorer, møterom, kjøkken/fellesareal, toaletter og garderober. På to av kontorene er det monter dusj/vaskeservanter, og rommene har vært benyttet som "vaskerom". Felles hovedinngang med Rørcompaniet og Klima Øst. I tillegg tilbyr vi nødvendig areal til utomhuslagring e.l. Lokalene kan tas i bruk umiddelbart, men har behov for noe oppussing.


OM EIENDOMMEN
I Bjørnstad næringspark ønsker vi å utvikle et attraktivt næringsområde for entreprenørvirksomheter. Det ca. 43 mål store området ligger tett inntil E6, mellom Sykehuset Østfold.  Blant leietakerne på området finner vi allerede bedrifter som Bulder AS, Park & Anlegg AS, Rørcompaniet AS og Unicon AS. Sør for næringsparken ligger det etablerte næringsområdet på Grålum, hvor det de siste årene er etablert et kompetansetungt næringslivsmiljø med virksomheter innenfor blant annet finans, juss, IT og forsikring. I samme området ligger også Inspiria science center og Quality Hotel Sarpsborg.

Detaljreguleringsplanen for området, også omtalt som Vister næringspark, legger til rette for en videreutvikling av det eksisterende næringsområdet i tråd med overordnede planer og bestemmelser for arealbruk. Det skal legges til rette for etablering av ny kontor-, industri- og lagerbebyggelse for virksomheter med stort arealbehov. Det skal også etableres en vegetasjonsskjerm rundt næringsområdet for å begrense nær- og fjernvirkning av den framtidige bebyggelsen, og for å etablere et grønnere preg på næringsområdet. 


BELIGGENHET
God infrastruktur, nærhet til E6 og rask forbindelse til både Oslo og kontinentet gjør Bjørnstad entreprenørpark i Sarpsborg til et attraktivt og sentralt næringsområde. 


LEIETAKERE
Eksisterende leietakere på tomten er blant annet:

  • Bulder AS
  • Park & Anlegg AS
  • Rørcompaniet AS
  • Unicon AS

På nabotomtene, og i umiddelbar nærhet til næringsparken, finner vi virksomheter som Brødrene Dahl, Assemblin, Heidenreich og Betongbygg.  

 

Kontakt oss

Adresse: Gamle kongevei 101, Sarpsborg
Areal tomt: m2