Moss Næringspark

104.000 m2 TOMTEARAL LEDIG FOR UTVIKLING
Industri - lager - logistikk

Moss Næringspark ligger ved E6, midt mellom Oslo og Svinesund. I tillegg til ferdig opparbeidede tomter, kan Skolt Eiendom stå som totalleverandør av ferdige bygg for salg eller utleie. 190.000 kvadratmeter tomteareal er allerede solgt på dette attraktive næringsområdet. 104.000 kvadratmeter er fortsatt ledig for utvikling.

Kontakt oss ›

VELKOMMEN TIL MOSS NÆRINGSPARK!

Moss Næringspark har attraktiv beliggenhet til hovedveier, havn og kollektivtransport.

 • Næringsparken ligger tett på E6, midt mellom Oslo og Svinesund.
 • Øst-vest transport skjer via fergen Moss - Horten eller Oslofjordtunnelen ved Drøbak.
 • Moss havn har direkte forbindelse med de største havnene i Norge og Europa.
 • Moss havn har sin nye innlandshavn "vegg i vegg" med våre tomter.

Utnyttelse

Næringsparken egner seg til plasskrevende virksomheter. Området er regulert for industri, lager og  logistikkvirksomhet.  Skolt Eiendom kan også stå som totalleverandør av ferdige bygg for salg eller utleie.

 • Utelagring er tillatt på deler av arealet.
 • Byggehøyde kan være opptil 20 meter på deler av tomtene.
 • Vann, avløp, strøm og fiber blir lagt opp mot tomtegrensene.
 • Direkte fundamentering på fjell for alle tomter.

Ledige arealer

Det er stor interesse for etablering i Moss Næringspark. Vi har for øyeblikket 104.000 kvadratmeter ledig areal:

 • Inntil 42.000 m2 sammenhengende areal på tomt V2 og V3.
 • 52.000 m2 på tomt Ø2 og Ø3.
 • 9.000 m2 på tomt V4.

De vestlige tomtene (V2 og V3) er under opparbeidelse og vil være byggeklare i løpet av Q1/Q2 2023. De østlige tomtene (Ø2 og Ø3) vil kunne være klare i løpet av 2 - 3 år.

På vår digitale modell kan du selv måle arealer og avstander, få informasjon om tomter og eksisterende bygg (klikk på kjeglemarkeringene) og bevege deg rundt i området.  

Besøk vår digitale modell

Klikk for større bilde, eller last ned oversiktskartet i PDF-format i filområdet lenger opp på siden.

Moss Næringspark bidrar til det grønne skiftet

 • Alt overskuddsfjell benyttes som kortreist råvare i Moss Pukkverk, og drøyer fjellreserven i Moss Pukkverk.
 • Alle overskuddsmasser lagres i tilstøtende voller, som også skjermer næringsområdet mot omgivelsene og motsatt.
 • Besluttet å bygge felles energisentral hovedsakelig basert på vann fra Vansjø, og som skal gi tilstrekkelig energi til å varme opp hele næringsparken (I/L 7-12). Virksomhetene i Moss Næringspark forpliktet til å benytte energi fra energisentralen.
 • P.t. under bygging høyspentkabler fra Solgård Skog regionaltrafo, som vil tilføre 12 MW. Disse 12 MW fordeles proratorisk på den enkelte tomt basert på bebyggbart areal. Vurderer å doble tilførselen til 24 MW, slik at næringsparken tilføres mer strøm til f.eks. lading av kjøretøy.
 • Deler av skjermingsvollene kan sannsynligvis benyttes til solcellepaneler.
 • Næringsparken planlegges omfattet med rutebuss.

Moss innlandshavn

Europris sentrallager

Posten Norges nye terminal i Moss Næringspark skal etter planen settes i drift i 2025.

ER DETTE DINE NYE NABOER?

Området øst for E6 ved Moss er spesielt attraktivt for virksomheter som trenger god plass, lett tilgjengelighet og sentral plassering.  I Moss Næringspark får du store, etablerte og solide naboer.

Blant virksomhetene på området finner du blant annet Europris med det nye sentrallageret på 81.000 kvadratmeter, samt det nye, 23.000 kvadratmeter store lageret og logistikksenteret som huser selskapet Greencarrier.

Norges første innlandshavn

Da Europris, med anløp av 7000 containere årlig, bestemte seg for å flytte hovedlageret til Moss, fikk Moss Havn behov for mer plass. Løsningen ble Norges første innlandshavn for mottak og lagring av containere. Innlandshavna i Moss Næringspark er på 45 mål og er knyttet direkte til Europris sitt sentrallager. Moss Havn har stor overskuddskapasitet på tømte containere, noe som kan innebære spennende muigheter for virksomheter med utgående logistikk.

Moss innlandshavn

Posten Norge AS

Posten Norge har kjøpt til sammen 140 mål tomt i Moss Næringspark, med ambisjon om å bygge en av landets største pakketerminaler. Opparbeidelse av tomten har startet. Det er forventet at terminalen settes i drift i 2025 og at den ved oppstart skal kunne håndtere 20.000 pakker i timen.

Postens nye pakketerminal


Nrep Logicenters

Nrep Logicenters har kjøpt 75.000 kvadratmeter bebyggbart areal. Byggingen forventes å starte første halvår 2023.

Mosseregionen - et knutepunkt på Østlandet 

Mosseregionen består av kommunene Moss, Vestby, Råde og Våler.

Moss ligger sentralt ved Oslofjordens østside, midtveis mellom Oslo og Sverige. Byen ligger strategisk ved de viktigste hovedveiene E6 (Oslo/Gøteborg), E18 (Oslo/Stockholm) og E18 (Drammen/Kristiansand) via ferge Moss-Horten. 

I Moss finner du en av landets største containerhavner. Moss Havn skal om noen år flyttes sørover for å gjøre plass til den nye jernbanestasjonen, som skal stå ferdig i 2024. Fire kilometer unna - ved Moss Næringspark - har Moss Havn etablert landets første innlandshavn (dry port) for å tilfredsstille behovet for containerlogistikk.

Om Skolt Eiendom

Eiendomsvirksomheten i Skolt startet med oppkjøpet av tomten på Solgaard Skog 11 i 1983.

Skolt har i løpet av de siste årene bygget opp en stor tomtebank, som gir utviklingsmuligheter for mange år framover. Den vesentligste delen av porteføljen ligger i Moss og Sarpsborg. Tomtene befinner seg i ulike stadier, fra uregulerte til regulerte og byggeklare tomter.

Vi vurderer å samarbeide med andre eiendomsutviklere/investorer om utvikling av noen av disse områdene, alternativt vurderes salg.

Ta gjerne kontakt med:
Prosjektdirektør Per Olav Bernhardsen, tlf. 95 77 31 31
Adm. dir. Karsten F. Hansen, tlf. 48 22 25 54